Asbestsanering

Asbest werd jarenlang en overal verwerkt in isolatie, golfplaat, dorpels,… In bezetting en roofing kan eventueel ook asbest aanwezig zijn. De verwijdering is strikt vastgelegd in een wettelijk kader, enkel erkende bedrijven mogen asbest saneren. De eerste stap hierbij is het vaststellen of er al dan niet asbest aanwezig is. Hiervoor kunnen wij een inventaris opstellen waarbij de nodige stalen worden genomen. De stalen worden in een erkend labo geanalyseerd. Wettelijk gezien moet er jaarlijks een update van deze inventaris uitgevoerd worden. 

Het verwijderen van asbest kan volgens verschillende technieken: 

  • Eenvoudige handeling voor bv hecht gebonden platen in goede staat; 
  • Couveusezak voor bv korte stukken leidingisolatie;
  • Hermetische onderdrukzone voor bv spuitasbest.
    Voor deze technieken zijn wij erkend door het Ministerie en hebben onze operatoren de nodige opleidingen gevolgd. Voor calamiteiten bij brand of contaminatie beschikken we over een eigen mobiele Deco-unit. 

Voor verdere info of prijsvragen, kan u steeds contact opnemen met onze projectleiders.