Rioolreiniging en inspectie

M.I.C. nv maakt uw rioleringsstelsels vrij van slijk, modder en obstakels door middel van hoge druk met groot debiet en met diverse spuitkoppen. Na de reiniging kunnen de leidingen geïnspecteerd en in kaart worden gebracht met de modernste camera technieken.

  • Reinigen van rioolstelsels op bedrijfsterreinen, parkings, en in gebouwen
  • Leegzuigen en reinigen van vetputten, septische putten, pompputten
  • Leegpompen, reinigen en ontsmetten van regenwater- en sprinklerbekkens
  • Reinigen van waterzuiveringsinstallaties, zandfilters, actief koolfilters
  • Reinigen, inspectie en herstelling/vervanging van pompinstallaties
  • Cementgebonden toepassingen
  • Isolatie