Tank- en siloreiniging

M.I.C. nv heeft een ruime ervaring in het reinigen van tanks en silo’s met diverse vervuiling; aardolie ( crude ), zware stookolie, chemicaliën, lichte koolwaterstoffen en diverse droge stoffen.

Het volledig saneren van tanks, uitgraven, opvullen of demonteren behoort ook tot het takenpakket.

  • Opwarmen van zware koolwaterstoffen met mobiele stoomketel voorafgaand aan de reiniging
  • No-entry systemen met semi-automatische tankwaskoppen
  • Zware pompen met groot debiet voor het spoelen met lage druk
  • Sproei – en nevelsystemen voor het verspreiden van detergenten, chemicaliën en solventen